Shri Chamunda ji-Dharamsala, Kangra Valley, Himachal Pradesh
Day

January 21, 2003